ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนาสาร www.nasan.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันตรุษจีน
การนิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (NT) ป.3
มาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนนาสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คัดกรองเข้มก่อนเข้าโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว น้ำเงิน-เหลือง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ค้นหาข้อมูลโรงเรียน และติดตามภาพกิจกรรมของโรงเรียนนาสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ (1055/0) 18 มิ.ย. 58
ระบบภายในโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานบริหารวิชาการ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู