คณะผู้บริหาร

นายวุฒิพร ศฤงคาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธารทิพย์ ดำยศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา